Vaikų gerovės centras „Pastogė“ buvo įkurtas 1995 m. siekiant keisti tuometinę šalies globos sistemą iš institucinės į šeimyninę. Jos misija yra suteikti apleistam, skriaudžiamam vaikui laikiną prieglobstį globėjų šeimoje, padėti tikrajai vaiko šeimai išspręsti problemas, kad vaikas galėtų grįžti atgal į namus, arba surasti jam naują šeimą. Misijai įgyvendinti centre buvo įkurtos Pagalbos šeimai, Globojančių šeimų, Įvaikinimo tarnybos bei Vaikų krizių centras.

17797919_10154828187103283_159329595_o

 1. Vaikų globėjų apibūdinimas pagal globos šeimoje rūšis ir formas

Socialinis globėjas – asmuo turi būti gavęs teigiamą išvadą, kad taptų vaiko globėju, kuris ne ilgiau kaip 12 mėnesių laikinai globoja vaikus nuo gimimo iki 18 metų, siekiant grąžinti vaiką biologiniams tėvams.

Socialinis globėjas kriziniais atvejais – asmuo turi būti gavęs teigiamą išvadą, kad taptų  vaiko globėju, kuris ne ilgiau kaip 6 mėnesius laikinai globoja vaikus nuo gimimo iki 10 metų bei juos į savo namus priima bet kuriuo paros metu, siekiant grąžinti vaiką biologiniams tėvams.

Atokvėpio globėjas – asmuo turi būti gavęs teigiamą išvadą, kad taptų vaiko globėju, kuris ne ilgiau kaip 1 mėnesį, prižiūri globojamą vaiką, kai dėl objektyvių priežasčių vaiko globėjas to daryti negali.

Nuolatinis globėjas – asmuo turi būti gavęs teigiamą išvadą, kad taptų vaiko globėju ir globoja vaiką iki pilnametystės bei parengia jį savarankiškam gyvenimui.

 1. Suteikiamos paslaugos ir finansinė parama

Savivaldybė vaiko globėjams teikia socialinę, psichologinę ir finansinę pagalbą:

 1. Asmenys tapę globėjais yra kviečiami į tęstinius mokymus, paskaitas, seminarus, išvykas, savitarpio paramos grupes, jiems teikiamos atestuotų socialinių darbuotojų ir psichologų konsultacijos.
 2. Vaiko globėjui ir globojamam vaikui skiriama finansinė parama:

2.1. Pinigai skirti vaiko poreikiams (išlaikymui, ugdymui, drabužiams, kišenpinigiams ir kitoms reikmėms). Šios išmokos mokamos visiems globėjams (rūpintojams) globojantiems giminaitį ar ne giminaitį vaiką nuolatinėje ar laikinojoje globoje.

Vaiko amžius Valstybės Savivaldybės Viso vaiko poreikiams
Vaiko globos išmoka Pagalbos pinigai
0-2 152 152 304
3-9 152 114 266
10 iki pilnametystės 152 152 304

2.2. Pinigai vaiko globėjui:

              2.2.1. Socialinis globėjas kriziniais atvejais yra įdarbinamas Vaikų gerovės centre „Pastogė“, pasirašoma darbo sutartis ir nustatomas mėnesinis atlyginimas taikant 15 bazinės mėnesinės algos dydžio koeficientą.

Valstybės Savivaldybės (įdarbinti VGC „Pastogė“) Viso (Eur/mėn.)(kai globoja 1 vaiką)
Tikslinis priedas (už kiekvieną vaiką) Apytikris darbo užmokestis neatskaičius mokesčių(nuo vaikų skaičiaus nekinta)
152 541 693

Kiti reikalavimai: Globėjas negali dirbti kitoje darbovietėje ir globoja pagal galimybes nuo 1 iki 3 vaikų. Jei turi laisvų vietų, privalo priimti vaiką bet kuriuo paros metu nuo 1 iki 10 metų amžiaus.

              2.2.2. Socialinis globėjas vykdydamas veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudaro finansavimo sutartį su Vaikų gerovės centru „Pastogė“ ir jam mokama 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka už laikotarpį, kai laikinai globoja vaiką.

Valstybės Savivaldybės Viso (Eur/mėn.)(kai globoja 1 vaiką)
Tikslinis priedas (už kiekvieną vaiką) Apytikriai pagal individualios  veiklos pažymą (neatskaičius mokesčių, nuo vaikų skaičiaus nekinta)
152 500 652

             2.2.3. Atokvėpio globėjas vykdydamas veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudaro finansavimo sutartį su Vaikų gerovės centru „Pastogė“  ir jam mokama 0,75 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka už laikotarpį, kai prižiūrimas vaikas, kuriam nustatyta laikinoji globa.

Vaiko globėjas Savivaldybė
Visus vaikui ir globėjui skirtus pinigus arba pagal tarpusavio susitarimą už priežiūros laikotarpį. Apytikriai pagal individualios  veiklos pažymą (neatskaičius mokesčių, nuo vaikų skaičiaus nekinta)Eur/mėn
Individualiai 300

                    2.2.4. Nuolatinis globėjas gauna Valstybės skiriamą tikslinį priedą (152 Eur/mėn.) už kiekvieną vaiką. Iš savivaldybės išmokų  negauna (išskyrus pagalbos pinigus ir vaiko globos išmoką skirtus vaiko poreikiams).

III. Neįgaliam vaikui ir jo globėjams skiriama finansinė parama

 1. Pinigai skirti vaiko poreikiams pagal neįgalumo lygį
Vaiko neįgalumo lygis Valstybės Savivaldybės  

Bendra suma

Vaiko globos išmoka Už neįgalumą (šalpos pensija, spec. poreikiai: priežiūra, slauga) Pagalbos pinigai
Lengvas 152 112 152 416
Vidutinis 152 224 (priežiūra) 152 528
Sunkus 152 336 (priežiūra); 504 (slauga) 152 640 (priežiūra); 808 (slauga)

 

 1. Valstybės pinigai (tikslinis priedas) vaiko globėjui globojančiam vaiką, kuriam nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis skiriami tokie patys, kaip ir globėjams globojantiems sveikus vaikus ar vaikus, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis. Savivaldybė skiria:

4.1. Socialiniam globėjui vykdančiam veiklą pagal individualios veiklos pažymą, kuris sudaro finansavimo sutartį su Vaikų gerovės centru „Pastogė“, ir jam mokama 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka už laikotarpį, kai laikinai globoja vaiką.

.2. Atokvėpio globėjui vykdančiam veiklą pagal individualios veiklos pažymą, kuris sudaro finansavimo sutartį su Vaikų gerovės centru „Pastogė“, ir jam mokama 1 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka už laikotarpį, kai prižiūrimas vaikas, kuriam nustatyta laikinoji globa.

IV. Šeimos/fizinio asmens siekiančio tapti vaiko globėju procesas

    Pirminė              atranka            Šeimos     studija
    Grupiniai mokymai            Išvada            
Kauno m. Socialinių paslaugų skyriuje (Nemuno g. 29) pateikiami šie dokumentai:

 • rašytinis prašymas;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • sveikatos pažymėjimas (046 a forma);
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinis sutikimas.
Individualūs pokalbiai  (apie 4 susitikimai po 2 val.) su šeima/asmeniu pareiškėjų namuose ar socialinėje įstaigoje. Grupiniai mokymai: 7 susitikimai 1 kartą per savaitę (siekiantiems tapti profesionaliais globėjais 13 susitikimų). Trukmė 3 val. Susitikimai vyksta socialinėje įstaigoje, paprastai ne darbo metu. Pabaigus šeimos studiją ir grupinius mokymus yra parengiama išvada ar šeima/asmuo yra tinkami/netinkami globoti/įvaikinti be tėvų globos likusį vaiką(us).

Pateikus reikiamus dokumentus būsite kviečiami į specialius globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus. Tuomet:

 1. Bendraujate su atestuotu GIMK specialistu, kuris įvertins Jūsų pasirengimą tapti globėjais. Maždaug 4 individualių pokalbių metu kalbėsitės apie Jūsų vaikystės patirtį, asmenines savybes, santykius su Jums artimais žmonėmis, santuokinį gyvenimą, šeimos gyvenimo būdą, požiūrį į vaikų auklėjimą, aptarsite Jūsų buities sąlygas, finansinę padėtį. Taip pat, apie tai, kodėl nusprendėte globoti ar įvaikinti, apie Jūsų viltis bei lūkesčius, susijusius su globa ar įvaikinimu.
 2. Atestuotas specialistas norės sužinoti su Jumis kartu gyvenančių žmonių nuomonę apie vaikų globą.
 3. Nurodote asmenis, kurie rekomenduotų Jus kaip tinkančius tapti globėjais ar įtėviais.
 4. Kartu su savo sutuoktiniu ar kartu gyvenančiu partneriu dalyvaujate 7 grupinio darbo užsiėmimuose pagal Globėjų įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą (siekiant tapti profesionaliu globėju 13 užsiėmimų).
 5. Susipažįstate su atestuoto darbuotojo parašytu Jūsų apibūdinimu bei išvadomis bei pasirašote po apibūdinimu.
 6. Atsižvelgiant į atestuoto darbuotojo išvadas bei Jūsų pageidavimus, Jums bus pasiūlytas globoti vaikas (vaikai). Sutikus globoti pasiūlytą vaiką, Jūs būsite kviečiamas dalyvauti vaiko globos plano sudaryme. Šio susitikimo metu bus numatytas vaiko globos laikas, globos tikslai, susitikimų su vaiko tikraisiais tėvais vieta, laikas, pobūdis ir pan. Įvaikintojams vaikai siūlomi Valstybės Vaiko teisių ir įvaikinimo skyriaus darbuotojų atsižvelgiant į atestuoto darbuotojo išvadas bei Jūsų pageidavimus.

Apie savo darbą pasakoja Pagalbos šeimai tarnybos socialinė darbuotoja Inga: „Mūsų tarnybos socialiniai darbuotojai siekia padėti šeimai išspręsti problemas, dėl kurių vaikai negali augti kartu su savo tėvais ir jiems yra nustatyta laikinoji globa „Pastogės“ krizių centre. Mūsų pirminis tikslas – sugrąžinti vaikus į biologinę šeimą. Vaikai, patekę į laikinąją globą, išgyvena gilų vienišumo, apleistumo, nežinomybės, beviltiškumo jausmą. Kad jų siela sveiktų, o akyse įsižiebtų vilties kibirkštėlės, jiems reikalingas kantrus palaikymas, besąlyginė meilė, priėmimas, nuoseklus dėmesys, aiškios ribos. O tai suteikti gali tik šeima “.

Globos ir įvaikinimo tarnybos socialinė darbuotoja Virginija dalinasi: „Dirbdama šioje tarnyboje bendrauju su globėjų šeimomis bei jose augančiais globojamais vaikais. Dažnai šeimai tenka  padėti apsispręsti kokia globos forma jai yra priimtiniausia; laikinoji ar nuolatinė globa, o galbūt įvaikinimas. Dirbdama išvien su šeima, stengiuosi atskleisti stipriąsias jos puses, išsiaiškinti kokio vaiko poreikius ji atitiks geriausiai. Ypatingai jautrus etapas yra vaiko globos pradžia, adaptacijos periodas. Šiuo metu stengiuosi įsiklausyti į vaiko, globėjų šeimos jausmus, poreikius, patarti, pastiprinti juos ir palaikyti. Bendraudama su globoje augančiais vaikais dažnai džiaugiuosi už juos ir vis dar nepaliauju stebėtis mylinčios šeimos galimybėmis. Žaviuosi mūsų globėjų šeimomis, nes kasdien matau kokie nuostabūs pokyčiai vyksta vaikų, kuriuos nuskriaudė likimas, gyvenimuose. Vaikai patyrę smurtą, sielvartą, palikimo skausmą vėl patiki meile, patys mokosi mylėti, šypsotis, sakyti gražius žodžius ir daryti gerus darbus. Smagu pasidžiaugti kartu su globėjais, kai pastebime, kad globa daug teigiamų pokyčių atneša ir į jų šeimą. Ne veltui sakoma, kad „imant prisipildo rieškutės, o duodant – širdis“.

Globos ir įvaikinimo tarnybos socialinė darbuotoja Dalia pažymi: „Esant bet kokiai progai stengiuosi sugriauti mūsų visuomenėje sklandantį mitą, kad įvaikinimas yra labai ilgas, sudėtingas, biurokratinis, labai brangus ir sunkiai įveikiamas procesas. Esu įsitikinusi, kad nereta šeima, galinti ir norinti padėti šeimoje užaugti likimo nuskriaustam vaikui bei savo šeimai suteikti pilnatvę, vien dėl to niekur nesikreipia ir nepradeda šio proceso. Taip pat dažna šeima, susipažinusi su įvaikinimą reglamentuojančiais įstatymais, kurie nenurodo konkrečių reikalavimų dėl gaunamų pajamų bei gyvenimo sąlygų, nusprendžia, kad jie nebus įvertinti kaip tinkami asmenys įvaikinti, nes pavyzdžiui, gyvena nuomojamame bute ar gauna minimalų atlyginimą. Todėl labai norėtųsi padrąsinti tokias šeimas neužsisklęsti, bet kreiptis į tarnybas ir pasidalinti savo nerimu bei abejonėmis su socialiniais darbuotojais“.

Septyniolikmetė Aistė dalinasi savo patirtimi apie gyvenimą „Pastogėje“ ir globėjų namuose: „Buvau dešimties metų, kai buvau paimta iš savo motinos namų, trumpai gyvenau “Pastogėje”. Man čia gyventi nebuvo blogai, nes jaučiausi lygi su kitais savo namų netekusiais vaikais, buvau mylima auklėtojų, iš jų sulaukdavau daug dėmesio. Tačiau „Pastogė” tik stotelė, negali čia ilgai gyventi, nes vaikui reikia namų.

Vėliau atsiradus globėjams, persikėliau gyventi į šeimą. Gyvenant šeimoje, pradžioje jaudinausi ar būsiu tikrai mylima, ar globėja atstos mamą. Man labai pasisekė, nes iš pradžių mane globojo laikinoji globėja, kuri mane labai šiltai priėmė, naktimis ateidavo manęs apklostyti, tada pirmą kartą pasijaučiau tikru vaiku. Dabar jau penkeri metai gyvenu pas nuolatinę globėją, kuri be galo atsidavusi vaikams ir šeimai. Galvoju, kad ji net per gera man: niekada neatsakys, visada padės, patars. Ne daug kam tokia laimė nusišypso. Gavusi šią gerą patirtį svajoju mylėti savo vaikus taip, kaip pati norėjau būti mylima“.

 

Susisiekite su mumis
 • Jei tau sunku, pagalba telefonu

  Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
  Lietuvos vaikams ir paaugliams.
  Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

 • Parama

  Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau