,,Erasmus+” programos suaugusiųjų švietimo mobilumo projektas
Data: 2017 birželio 13

rodyklė

Vaikų gerovės centras ,,Pastogė“ 2016 07 01- 2017 06 30 vykdė ,,Erasmus+” programos suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą Nr. 2016-1-LT01-KA104-022784 ,,Socialinės rizikos įveikos įgūdžių ugdymas“ veiklą gavęs Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

2017 kovo 1 d. Vaikų gerovės centre ,,Pastogė“ vyko mokymai ,,Socialinės rizikos įveikos įgūdžių ugdymas“,  skirti socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, bei GIMK programos specialistams, kuriuose buvo pristatyta geroji Latvijos patirtis socialinės rizikos įveikos ir vaikų gerovės užtikrinimo srityse. Mokymuose dalyvavo 46 Kauno miesto ir kitų šalies rajonų darbuotojai, dirbantys su šeimomis ir globėjais. Mokymų medžiaga buvo parengta po vizito Latvijoje, kai 2016 rugsėjo mėn. įstaigos direktorius R.Kukauskas ir penki socialiniai darbuotojai  lankėsi Rygoje ir vykdė darbo stebėjimą Latvijos profesinio tobulinimo ir supervizijų centre ,,Aisma“, dviejuose krizių centruose, Socialinių paslaugų agentūroje, Paramos šeimai centre.

  • Jei tau sunku, pagalba telefonu

    Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
    Lietuvos vaikams ir paaugliams.
    Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

  • Parama

    Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau