Gera žinia vaikų globėjams, vasario 7 d. Kauno m. taryba ženkliai padidino išmokas vaikui ir globėjams. Įprasminkite save tapdami globėjais
Data: 2017 vasario 15

Gera žinia vaikų globėjams, vasario 7 d. Kauno m. taryba ženkliai padidino išmokas vaikui ir globėjams. Įprasminkite save tapdami globėjais.

I. Vaikų globėjų apibūdinimas pagal globos šeimoje rūšis ir formas

Socialinis globėjas – asmuo turi būti gavęs teigiamą išvadą, kad taptų vaiko globėju, kuris ne ilgiau kaip 12 mėnesių laikinai globoja vaikus nuo gimimo iki 18 metų, siekiant grąžinti vaiką biologiniams tėvams.

Budintis globėjas – asmuo turi būti gavęs teigiamą išvadą, kad taptų  vaiko globėju, kuris ne ilgiau kaip 3 mėnesius laikinai globoja vaikus nuo gimimo iki 10 metų bei juos į savo namus priima bet kuriuo paros metu, siekiant grąžinti vaiką biologiniams tėvams.

Atokvėpio globėjas – asmuo turi būti gavęs teigiamą išvadą, kad taptų vaiko globėju, kuris ne ilgiau kaip 1 mėnesį, prižiūri globojamą vaiką, kai dėl objektyvių priežasčių vaiko globėjas to daryti negali.

Nuolatinis globėjas – asmuo turi būti gavęs teigiamą išvadą, kad taptų vaiko globėju ir globoja vaiką iki pilnametystės bei parengia jį savarankiškam gyvenimui.

II. Suteikiamos paslaugos ir finansinė parama

Savivaldybė vaiko globėjams teikia socialinę, psichologinę ir finansinę pagalbą:

 1. Asmenys tapę globėjais yra kviečiami į tęstinius mokymus, paskaitas, seminarus, išvykas, savitarpio paramos grupes, jiems teikiamos atestuotų socialinių darbuotojų ir psichologų konsultacijos.
 2. Vaiko globėjui ir globojamam vaikui skiriama finansinė parama:

2.1. Pinigai skirti vaiko poreikiams (išlaikymui, ugdymui, drabužiams, kišenpinigiams ir kitoms reikmėms). Šios išmokos mokamos visiems globėjams (rūpintojams) globojantiems giminaitį ar ne giminaitį vaiką nuolatinėje ar laikinojoje globoje.

Vaiko amžius Valstybės Savivaldybės Viso vaiko poreikiams
Vaiko globos išmoka Pagalbos pinigai
0-2 152 152 304
3-9 152 114 266
10 iki pilnametystės 152 152 304

2.2. Pinigai vaiko globėjui:

              2.2.1. Budintis globėjas yra įdarbinamas Vaikų gerovės centre „Pastogė“, pasirašoma darbo sutartis ir nustatomas mėnesinis atlyginimas taikant 15 bazinės mėnesinės algos dydžio koeficientą.

Valstybės Savivaldybės (įdarbinti VGC „Pastogė“) Viso (Eur/mėn.)

(kai globoja 1 vaiką)

Tikslinis priedas

(už kiekvieną vaiką)

Apytikris darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

(nuo vaikų skaičiaus nekinta)

152 532 684

Kiti reikalavimai: globėjas negali dirbti kitoje darbovietėje ir globoja pagal galimybes nuo 1 iki 3 vaikų. Jei turi laisvų vietų, privalo priimti vaiką bet kuriuo paros metu nuo 1 iki 10 metų amžiaus.

              2.2.2. Socialinis globėjas vykdydamas veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudaro finansavimo sutartį su Vaikų gerovės centru „Pastogė“ ir jam mokama 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka už laikotarpį, kai laikinai globoja vaiką.

Valstybės Savivaldybės Viso (Eur/mėn.)

(kai globoja 1 vaiką)

Tikslinis priedas

(už kiekvieną vaiką)

Apytikriai pagal individualios  veiklos pažymą (neatskaičius mokesčių, nuo vaikų skaičiaus nekinta)
152 475 627

             2.2.3. Atokvėpio globėjas vykdydamas veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudaro finansavimo sutartį su Vaikų gerovės centru „Pastogė“  ir jam mokama 0,75 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka už laikotarpį, kai prižiūrimas vaikas, kuriam nustatyta laikinoji globa.

Vaiko globėjas Savivaldybė
Visus vaikui ir globėjui skirtus pinigus arba pagal tarpusavio susitarimą už priežiūros laikotarpį. Apytikriai pagal individualios  veiklos pažymą (neatskaičius mokesčių, nuo vaikų skaičiaus nekinta)

Eur/mėn

Individualiai 285

                    2.2.4. Nuolatinis globėjas gauna Valstybės skiriamą tikslinį priedą (152 Eur/mėn.) už kiekvieną vaiką. Iš savivaldybės išmokų  negauna (išskyrus pagalbos pinigus skirtus vaiko poreikiams).

III. Neįgaliam vaikui ir jo globėjams skiriama finansinė parama

 1. Pinigai skirti vaiko poreikiams pagal neįgalumo lygį
 

Vaiko neįgalumo lygis

Valstybės Savivaldybės  

 

Bendra suma

Vaiko globos išmoka Už neįgalumą (šalpos pensija, spec. poreikiai: priežiūra, slauga)  

Pagalbos pinigai

Lengvas 152 112 152 416
Vidutinis 152 224 (priežiūra) 152 528
Sunkus 152 336 (priežiūra); 504 (slauga) 152 640 (priežiūra); 808 (slauga)

 

 1. Valstybės pinigai (tikslinis priedas) vaiko globėjui globojančiam vaiką, kuriam nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis skiriami tokie patys, kaip ir globėjams globojantiems sveikus vaikus ar vaikus, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis. Savivaldybė skiria:

4.1. Socialiniam globėjui vykdančiam veiklą pagal individualios veiklos pažymą, kuris sudaro finansavimo sutartį su Vaikų gerovės centru „Pastogė“, ir jam mokama 1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka už laikotarpį, kai laikinai globoja vaiką.

4.2. Atokvėpio globėjui vykdančiam veiklą pagal individualios veiklos pažymą, kuris sudaro finansavimo sutartį su Vaikų gerovės centru „Pastogė“, ir jam mokama 1 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka už laikotarpį, kai prižiūrimas vaikas, kuriam nustatyta laikinoji globa.

IV. Šeimos/fizinio asmens siekiančio tapti vaiko globėju procesas

    Pirminė              atranka            Šeimos     studija
    Grupiniai mokymai            Išvada            
Kauno Vaiko teisių apsaugos skyriuje (K. Donelaičio g. 6) pateikiami šie dokumentai:

 • rašytinis prašymas;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • sveikatos pažymėjimas (046 a forma);
 • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinis sutikimas.
Individualūs pokalbiai  (apie 4 susitikimai po 2 val.) su šeima/asmeniu pareiškėjų namuose ar socialinėje įstaigoje. Grupiniai mokymai: 10 susitikimų 1 kartą per savaitę. Trukmė 3 val. Susitikimai vyksta socialinėje įstaigoje, paprastai ne darbo metu. Pabaigus šeimos studiją ir grupinius mokymus yra parengiama išvada ar šeima/asmuo yra tinkami/netinkami globoti be tėvų globos likusį vaiką(us).

Pateikus reikiamus dokumentus būsite kviečiami į specialius globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus. Tuomet:

 1. Bendraujate su socialiniu darbuotoju, kuris įvertins Jūsų pasirengimą tapti globėjais. Maždaug 4 individualių pokalbių metu kalbėsitės apie Jūsų vaikystės patirtį, asmenines savybes, santykius su Jums artimais žmonėmis, santuokinį gyvenimą, šeimos gyvenimo būdą, požiūrį į vaikų auklėjimą, aptarsite Jūsų buities sąlygas, finansinę padėtį. Taip pat, apie tai, kodėl nusprendėte globoti, apie Jūsų viltis bei lūkesčius, susijusius su globa.
 2. Socialinis darbuotojas norės sužinoti su Jumis kartu gyvenančių žmonių nuomonę apie vaikų globą.
 3. Nurodote ne mažiau kaip du asmenis, kurie rekomenduotų Jus kaip tinkančius tapti globėjais.
 4. Kartu su savo sutuoktiniu dalyvaujate 10 grupinio darbo užsiėmimuose pagal Globėjų įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą.
 5. Susipažįstate su socialinio darbuotojo parašytu Jūsų apibūdinimu bei išvadomis bei pasirašote po apibūdinimu.
 6. Atsižvelgiant į socialinio darbuotojo išvadas bei Jūsų pageidavimus, Jums bus pasiūlytas globoti vaikas (vaikai). Sutikus globoti pasiūlytą vaiką, Jūs būsite kviečiamas dalyvauti vaiko globos plano sudaryme. Šio susitikimo metu bus numatytas vaiko globos laikas, globos tikslai, susitikimų su vaiko tikraisiais tėvais vieta, laikas, pobūdis ir pan.

Platesnė informacija teikiama:

Vaikų gerovės centre „Pastogė“, P. Plechavičiaus 21, Kaunas

Tel. (8-37) 313 912

www.pastoge.lt

pastoge@kalnieciai.lt

www.facebook.com/pastoge

Sprendimas dėl tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams Kauno miesto savivaldybėje

 • Jei tau sunku, pagalba telefonu

  Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
  Lietuvos vaikams ir paaugliams.
  Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

 • Parama

  Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau