Globojančių šeimų tarnyba

Organizuojame vaiko patekimą į šeimą, parenkame vaikui konkrečią šeimą, vadovaujantis konkrečiais kriterijais;

Organizuojame individualias konsultacijas kiekvienam šeimos nariui;

Teikiame metodinę pagalbą;

Periodiškai lankomės globėjų šeimose ir pildome vaiko aplankymo aktus ir atvejo aprašymus;

Padedame spręsti konfliktines situacijas, iškilusias globėjų šeimoje dėl globotinio ar jo tėvų;

Atliekame globėjo, pageidaujančio pereiti iš laikinosios globos į nuolatinę, globos kokybės vertinimus;

Atliekame giminaičių vertinimus dėl jų tinkamumo būti globėjais;

Dirbame socialinį darbą su globėjais giminaičiais;

Organizuojame vaiko atvejo peržiūras kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, kitais asmenimis aptariant globos kokybę, vaiko kontaktą su tėvais (jų pobūdį atsižvelgiant į galimą riziką);

Organizuojame asmenų, pageidaujančių tapti globėjais, grupes, atliekant jų pirminę atranką bei vedame GIMK mokymus;

Organizuojame ir vedame globėjų tęstinius mokymus;

Organizuojame paskaitas globėjams, globoje augantiems vaikams;

Organizuojame ir vedame globėjų savitarpio paramos grupes;

Organizuojame ir vedame globoje augančių vaikų savitarpio paramos grupes;

Organizuojame tėvų susitikimus ar kitokį ryšį su globoje augančiais vaikais;

Organizuojame metines išvykas globėjams bei globoje augantiems vaikams.

Globojančių šeimų tarnybos veikla

  • Jei tau sunku, pagalba telefonu

    Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
    Lietuvos vaikams ir paaugliams.
    Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

  • Parama

    Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau