Įvaikinimo tarnyba

Grupinis socialinis darbas su įvaikintojais

Organizuojame grupinius mokymus būsimiems įtėviams pagal bendrąją globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK;

Vedame tęstinius mokymus įsivaikinusiems asmenims;

Organizuojame ir vedame savitarpio pagalbos grupes įsivaikinusiems asmenims;

Organizuojame įvairių specialistų paskaitas įsivaikinusiems asmenims;

Organizuojame ir vedame Žaidimų grupę įvaikintiems 8 – 10 metų vaikams;

Organizuojame kasmetines  savaitgalines stovyklas įsivaikinusioms šeimoms ir jų vaikams.

Individualus socialinis darbas su įvaikintojais

Teikiame individualias konsultacijas besidomintiems globa ir įvaikinimu tarnyboje, telefonu bei internetu;

Teikiame individualias konsultacijas būsimiems įvaikintojams tarnyboje, telefonu bei internetu;

Atlikdami vertinimus dėl asmenų tinkamumo tapti įtėviais, organizuojame individualius susitikimus pareiškėjų namuose bei tarnyboje;

Teikiame individualias konsultacijas globėjams, ketinantiems įsivaikinti globojamą vaiką;

Teikiame individualias konsultacijas įvaikintiems vaikams tarnyboje bei namuose;

Tarpininkaujame dėl įvaikintų vaikų ryšio palaikymo su broliais ir seserimis, gyvenančiais kitų globėjų, įtėvių šeimose ar globos įstaigose;

Tarpininkaujame su kitomis tarnybomis dėl papildomos informacijos apie įvaikinto vaiko biologinę šeimą.

Įvaikinimo tarnybos programa

 

  • Jei tau sunku, pagalba telefonu

    Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
    Lietuvos vaikams ir paaugliams.
    Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

  • Parama

    Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau