Jei apsisprendėte įsivaikinti

Įsivaikinimo etapai:

I žingsnis → apsisprendimas;
II žingsnis → Socialinių paslaugų skyrius (Nemuno g. 29, Kaunas)→ dokumentų pateikimas;
III žingsnis → Socialinių paslaugų skyrius → Atestuoti GIMK specialistai → pasirengimo tapti įtėviais patikrinimas;

IV žingsnis → Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba → Teritorinis Vaiko teisių apsaugos skyrius→ vaiko pasiūlymas;
V žingsnis → teismas

Visas pasirengimo laikotarpis nuo mokymų pradžios iki išvadų pateikimo trunka ne ilgiau kaip keturis mėnesius.

I žingsnis. Sprendimo priėmimas.

II žingsnis. Kreipimasis į Socialinių paslaugų skyrių (Nemuno g. 29, Kaunas) ir šių dokumentų pateikimas:

 1. prašymas įvaikinti raštu;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Medicininis pažymėjimas  (forma Nr.046/a);
 4. duomenys, įrodantys fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;
 5. pažyma apie šeimos sudėtį
 6. sutuoktinio rašytinis sutikimas įvaikinti, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių;
 7. pažyma apie šeimos gyvenamąsias patalpas;
 8. pažyma apie gaunamas pajamas. Įstaiga, gavusi aukščiau išvardytus dokumentus, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos bei teritorinę policijos įstaigą dėl pažymos apie Jūsų ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą ir administracinės teisės pažeidimus.

III žingsnis. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas

Surinkę ir pateikę reikiamus dokumentus, sulauksite įstaigos, kurioje atestuoti specialistai vykdo globėjų ir įtėvių mokymus bei atlieka vertinimus, kvietimo dalyvauti mokymuose pagal GIMK programą.

Dalyvavimas 7 grupinio darbo užsiėmimuose, pagal GIMK programą, kurie vyksta kartą per savaitę (susitikimo trukmė – 3 val.)

GIMK mokymų temos:

 1. įvadas į globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK;
 2. atvirumas ir bendradarbiavimas;
 3. prieraišumas;
 4. vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveika;
 5. Išsekimas. Prevencija ir intervencija;
 6. globojamų/įvaikintų vaikų traumos ir krizės;
 7. pasirengimas pokyčiams.

Individualūs susitikimai (2-4) su atestuotais specialistais Jūsų namuose (vyksta lygiagrečiai su grupiniais mokymais, individualiai suderinus laiką). Jų metu atestuoti socialiniai specialistai, remdamiesi GIMK programos klausimynu, sieks aptarti Jūsų buities sąlygas, finansinę padėtį, šeimos gyvenimo būdą, taip pat kalbėsitės apie Jūsų vaikystės patirtį, asmens savybes, santykius su Jums artimais žmonėmis, santuokinį gyvenimą, šeimos gyvenimo būdą, požiūrį į vaikų auklėjimą, išgyventas netektis. Atestuoti specialistai sieks išsiaiškinti, kodėl nusprendėte įvaikinti, kokie jūsų lūkesčiai, susiję su globa/įvaikinimu. Taip pat jiems bus svarbi su Jumis kartu gyvenančių žmonių nuomonė apie vaikų globą/įvaikinimą; jie paprašys nurodyti asmenis, kurie galėtų Jus rekomenduoti.

Pasibaigus grupiniams mokymams bei individualiems susitikimams , atestuoti specialistai parengia išvadą dėl Jūsų tinkamumo tapti įtėviais. Susipažinę su  atestuoti specialistų išvadomis, parašote savo komentarą bei pasirašote. Išvada persiunčiama Vaiko teisių apsaugos skyriui.

Šeimos vertinimas atliekamas ir išvada rengiama pagal penkias gebėjimų grupes:

 1. saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
 2. vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;
 3. vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas;
 4. pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
 5. bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

Atestuotiems specialistams parengus išvadą apie Jūsų pasirengimą įvaikinti, VTAS jos kopiją ir Jūsų pateiktus dokumentus persiunčia VTAĮT, kuri įtraukia Jus į norinčiųjų įvaikinti vaikų apskaitą.

IV žingsnis. Galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas.

VTAĮT parenka šeimai galimą įvaikinti vaiką iš galimų įvaikinti vaikų sąrašo ir informaciją apie vaiką persiunčia į VTAS, pagal šeimos gyvenamąją vietą. VTAS šią informaciją pateikia šeimai, kuri, susipažinusi su jai siūlomo vaiko byla, gauna leidimą susitikti su vaiku. Susipažinusi ir pabendravusi su vaiku, šeima priima galutinį sprendimą dėl konkretaus vaiko įsivaikinimo.

V žingsnis. Kreipimasis į teismą dėl įvaikinimo.

VTAĮT – Vaiko teisių apsaugos ir į vaikinimo tarnyba

VTAS – Vaiko teisių apsaugos skyrius

 • Jei tau sunku, pagalba telefonu

  Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
  Lietuvos vaikams ir paaugliams.
  Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

 • Parama

  Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau