Jei apsisprendėte įsivaikinti

Įsivaikinimo etapai:

I žingsnis → apsisprendimas;
II žingsnis → VTAS→ dokumentų pateikimas;
III žingsnis → VTAS → ASD → pasirengimo tapti įtėviais patikrinimas; IV žingsnis → VTAĮT → VTAS→ vaiko pasiūlymas;
V žingsnis → teismas

VTAS – Vaiko teisių apsaugos skyrius
ASD – atestuoti socialiniai darbuotojai
VTAĮT – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

Visas pasirengimo laikotarpis nuo mokymų pradžios iki išvadų pateikimo trunka ne ilgiau kaip keturis mėnesius. Pateikus dokumentus, mokymų ilgiausiai gali tekti laukti iki trijų mėnesių.

I žingsnis. Sprendimo priėmimas.

II žingsnis. Kreipimasis į VTAS (pagal gyvenamąją vietą) ir šių dokumentų pateikimas:

 1. prašymas įvaikinti raštu;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Medicininispažymėjimas(formaNr.046/a);
 4. duomenys, įrodantys fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;
 5. pažyma apie šeimos sudėtį
 6. sutuoktinio rašytinį sutikimas įvaikinti, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių;
 7. pažyma apie šeimos gyvenamąsias patalpas;
 8. pažyma apie gaunamas pajamas. VTAS, gavęs aukščiau išvardytus dokumentus, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos bei teritorinę policijos įstaigą dėl pažymos apie Jūsų ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą ir administracinės teisės pažeidimus.

III žingsnis. Pasirengimo įvaikinti patikrinimas

Surinkę ir pateikę VTAS reikiamus dokumentus, sulauksite įstaigos, kurioje atestuoti socialiniai darbuotojai vykdo globėjų ir įtėvių mokymus bei atlieka vertinimus, kvietimo dalyvauti mokymuose pagal GIMK programą.

Dalyvavimas 10 grupinio darbo užsiėmimuose, pagal GIMK programą, kurie vyksta kartą per savaitę (susitikimo trukmė – 3 val.)

GIMK mokymų temos:

 1. įvadas į globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK;
 2. darbas komandoje užtikrinant stabilumą vaiko gyvenime;
 3. atviras kalbėjimas su įvaikintu ar globojamu vaiku;
 4. raidos poreikių tenkinimas. Ryšiai;
 5. raidos poreikių tenkinimas. Netektys;
 6. savosios vertės pajautimas. Šeimos ryšių stiprinimas;
 7. auklėjimas;
 8. pastovių ryšių stiprinimas;
 9. pasiruošimas pokyčiams (permainų planavimas);
 10. sąmoningas sprendimo priėmimas.

Individualūs susitikimai (3–5) su atestuotais socialiniais darbuotojais Jūsų namuose (vyksta lygiagrečiai su grupiniais mokymais, individualiai suderinus laiką). Jų metu atestuoti socialiniai darbuotojai, remdamiesi GIMK programos klausimynu, sieks aptarti Jūsų buities sąlygas, finansinę padėtį, šeimos gyvenimo būdą, taip pat kalbėsitės apie Jūsų vaikystės patirtį, asmens savybes, santykius su Jums artimais žmonėmis, santuokinį gyvenimą, šeimos gyvenimo būdą, požiūrį į vaikų auklėjimą, išgyventas netektis. Socialiniai darbuotojai sieks išsiaiškinti, kodėl nusprendėte įvaikinti, kokie jūsų lūkesčiai, susiję su globa/įvaikinimu. Taip pat jiems bus svarbi su jumis kartu gyvenančių žmonių nuomonė apie vaikų globą/įvaikinimą; jie paprašys nurodyti du asmenis, kurie galėtų Jus rekomenduoti.

Pasibaigus grupiniams mokymams bei individualiems susitikimams (vidutiniškai per 2,5 mėn.), atestuoti socialiniai darbuotojai per mėnesį parengia išvadą dėl Jūsų tinkamumo tapti įtėviais. Susipažinę su socialinio darbuotojo išvadomis, parašote savo komentarą bei pasirašote. Išvada persiunčiama VTAS.

Šeimos vertinimas atliekamas ir išvada rengiama pagal penkias gebėjimų grupes:

 1. saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas;
 2. vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;
 3. vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas;
 4. pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;
 5. bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

Atestuotiems socialiniams darbuotojams parengus išvadą apie Jūsų pasirengimą įvaikinti, VTAS jos kopiją ir Jūsų pateiktus dokumentus persiunčia VTAĮT, kuri įtraukia Jus į norinčiųjų įvaikinti vaikų apskaitą.

IV žingsnis. Galimo įvaikinti vaiko pasiūlymas.

VTAĮT parenka šeimai galimą įvaikinti vaiką iš galimų įvaikinti vaikų sąrašo ir informaciją apie vaiką persiunčia į VTAS, pagal šeimos gyvenamąją vietą. VTAS šią informaciją pateikia šeimai, kuri, susipažinusi su jai siūlomo vaiko byla, gauna leidimą susitikti su vaiku. Susipažinusi ir pabendravusi su vaiku, šeima priima galutinį sprendimą dėl konkretaus vaiko įsivaikinimo.

V žingsnis. Kreipimasis į teismą dėl įvaikinimo.

 • Jei tau sunku, pagalba telefonu

  Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
  Lietuvos vaikams ir paaugliams.
  Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

 • Parama

  Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau