Pagalbos šeimai tarnyba

INDIVIDUALUS SOCIALINIS DARBAS

Įvertiname vaikų, patekusių į laikinąją globą, bei jų šeimų problemas ir poreikius;

Kartu su vaiko tėvais, kitais asmenimis ir tarnybomis sudarome vaiko globos planą, kuriame numatomi tėvų bei kitų institucijų veiksmai, siekiant globos tikslo – vaiko grąžinimo į tėvų šeimą. Sprendimai priimami atsižvelgiant į vaiko (galinčio ją pareikšti) nuomonę;

Paprastai susitinkame su vaiko tėvais 1-2 kartus per savaitę tiek tarnyboje, tiek klientų namuose,  konsultuojame ir motyvuojame problemų, dėl kurių vaikas pateko į laikinąją globą, sprendimui. Dažniausiai tenka susidurti su  priklausomybės alkoholiui ar narkotikams keliamomis problemomis, disfunkcinių  ar smurtinių santykių problemomis, nepakankamu vaiko poreikių suvokimu;

Susitikimų su klientais tarnyboje ir jų namuose metu stebime ir įvertiname, kaip tėvai vykdo savo globos plane priimtus įsipareigojimus, savo išvadas bei siūlymus dėl tolimesnės vaiko globos ar jo grąžinimo į šeimą teikiame Vaiko teisių apsaugos skyriui.  Jei tėvų gyvenimo būdas keičiasi, vaiką grąžiname į šeimą ir stebime, kaip grįžusiam vaikui sekasi tėvų šeimoje. Jei tėvai nekeičia žalingų įpročių, gyvenimo būdo – inicijuojame kreipimąsi į teismą dėl tėvų valdžios ribojimo.

TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ GRUPĖS

Tarnyboje periodiškai organizuojame tėvystės įgūdžių grupes. Jos skirtos  globojamų vaikų ar į savo šeimą sugrąžintų vaikų tėvams, kurie susiduria su sunkumais prižiūrint ir auklėjant vaikus ar nori pagerinti savo santykius su vaiku. Grupėje padedame vystyti tėvystės įgūdžius, gilinti žinias ir supratimą apie veiksnius, įtakojančius vaikų elgesį, mokome tėvus pozityvių alternatyvių bausmėms vaiko elgesio valdymo būdų. 1 grupės ciklą sudaro 11 užsėmimų.

TĖVŲ KLUBAS

Pagalbos šeimai tarnyboje kartą per mėnesį  yra organizuojamas tėvų klubas. Jis yra skirtas globojamų vaikų ar į savo šeimą sugrąžintų vaikų tėvams, kurie nori plėsti savo akiratį:  „Tėvų klube“ jie turi galimybę susitikti su įdomiais žmonėmis, klausyti paskaitų aktualiomis temomis, diskutuoti tarpusavyje, vykti į ekskursijas, žiūrėti įvairius filmus, užsiimti įdomia veikla, paminėti kalendorines šventes ir panašiai.

BENDRADARBIAVIMAS

„Pagalbos šeimai tarnyba“ glaudžiai bendradarbiauja  su įvairiomis įstaigomis, dalyvauja projektuose ,,Vaikų svajonės“, ,,Pagalba daiktais“ ir ,,Pagalba darbais“ ir kt.

Pagalbos šeimai tarnybos programa

 

  • Jei tau sunku, pagalba telefonu

    Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
    Lietuvos vaikams ir paaugliams.
    Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

  • Parama

    Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau