Socialiniai globėjai kriziniais atvejais

slaidas2

Vaikų gerovės centras „Pastogė“ pradėjo įgyvendinti Socialinių globėjų kriziniais atvejais šeimų programą, kurios tikslai yra:

 1. Sumažinti mažamečių vaikų skaičių (ypač kūdikių iki 3 m. amžiaus) institucinėje globoje;
 2. Sumažinti vaikų skaičių „Pastogės“ krizių centre ir taip pagerinti vaikų globos kokybę;
 3. Sumažinti vaikų laikinosios globos (krizinė globa) kaštus;
 4. Plėsti globos formų įvairovę atsižvelgiant į konkrečius vaiko poreikius

Pagal šią programą – Socialinis globėjas kriziniais atvejais – tai asmuo ar šeima, galinti priimti be tėvų globos likusį vaiką, bet kuriuo paros metu, laikinai globai, iki 3 mėnesių laikotarpiui (išimtinais atvejais iki 6 mėn.). Socialinių globėjų kriziniais atvejais šeimoje globojamų vaikų amžius – nuo gimimo iki 10 metų. Vienu metu globėjas gali globoti nuo 1 iki 3 vaikų (su savais vaikais 5), pagal galimybes (buities sąlygos, pajamos, pasirengimas, gebėjimai ir t.t.).

Kai Socialinis globėjas kriziniais atvejais yra vienišas asmuo (jei šeima – vienas iš šeimos narių) – turėtų nedirbti arba turėti lankstų darbo grafiką (pav. darbas namuose), kad bet kuriuo paros metu galėtų priimti vaiką į šeimą ir juo pasirūpinti.

Vaikai patenkantys pas Socialinius globėjas kriziniais atvejais būtų nuo gimimo iki 10 metų amžiaus (išskyrus išimtinius atvejus, pav. siekiant neišskirti brolių seserų) bei neturintys sunkių psichinių sutrikimų, protinio atsilikimo (išskyrus lengvą), sunkios fizinės negalios.

Socialiniams globėjams kriziniais atvejais numatytas minimalus mėnesinis darbo užmokestis už darbą globojant vaiką savo namuose, pagalbos pinigai už kiekvieną globojamą vaiką, vaiko globos išmoka, taip pat specialistų pagalba globojant.

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66. Programą sudaro:
1. Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
2. Specializuota asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
3. Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa.
4.Tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
5. Klausimynas.
6. Papildoma priemonė apie vaikus su negalia.
Programą įgyvendinti turi teisę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (darbuotojai).
Nuo 2008 m. iki 2018 m. Lietuvoje įgyvendinta globėjų ir įtėvių rengimo programa „Parent Resources for Information, Development and Education“ (PRIDE) pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. liepos 24 d. sutartį su JAV asociacija Child Welfare League of America (CWLA) dėl PRIDE programos licencijos. Nuo 2012 m. Lietuvoje PRIDE programa pavadinta „Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas“ (GIMK).
Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų, įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.
GIMK programos mokymai skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
GIMK programos tikslai:
Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus:
Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas.
Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas.
Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius.
Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.
Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
Programa nesiekia ieškoti asmenų silpnybių ar neigiamų bruožų. Atvirkščiai – padeda pamatyti, kokiomis savybėmis asmenys gali didžiuotis ir kokios jų stipriosios pusės. Mokymų metu asmenys skatinami prisiminti vaikystę, patyrimą vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje, kad geriau suprastų save ir kitą. Mokytis iš savo patirties visada įdomu ir naudinga.
Reikia daug laiko ir energijos, kad būtų priimtas galutinis teisingiausias sprendimas. Sąmoningas ir apgalvotas sprendimas gali apsaugoti vaikus nuo naujo išsiskyrimo su šeima, o globėjus (rūpintojus) ir įtėvius – nuo nesėkmių ir blogų patirčių.
Naujos programos įgyvendinimas neapsiriboja vien asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), teikti vaiko priežiūros paslaugas ar įvaikinti vaikus, rengimu. Tarnybos atestuoti asmenys taip pat teikia tęstinę pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, prisideda prie teigiamos visuomenės nuomonės apie globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą formavimo, vykdo asmenų, norinčių prižiūrėti, globoti (rūpintis) ar įvaikinti, paiešką.
Tikimasi, kad GIMK programa leis pažvelgti į vaiką giliau, šiek tiek kitomis akimis pamatyti jo pasaulį, poreikius ir patirtį, taip pat visuomenės požiūris į mažuosius mūsų piliečius, į įvaikinimą ir globą (rūpybą) šeimoje taps brandesnis bei atsakingesnis.

 • Jei tau sunku, pagalba telefonu

  Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
  Lietuvos vaikams ir paaugliams.
  Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

 • Parama

  Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau