Vaikų linija

Vaikų linija Vaikų gerovės centre „Pastogė“ įsikūrė 2000 m. sausio 3 d. Tai yra pirmoji vaikų linija Kaune, po to savo veiklą išplėtusi ir VšĮ Dainavos poliklinikos jaunimo centre.

Vaikų linijoje, veikiančioje VGC „Pastogė“, savanoriškai darbuojasi specialiai šiai veiklai parengti savanoriai konsultantai. Jie nemokamu visoje Europoje veikiančiu numeriu 116111 kartu su Klaipėdoje ir Vilniuje veikiančiomis Vaikų linijomis teikia anoniminę psichologinę pagalbą visos Lietuvos vaikams ir paaugliams, kartu ieškodami atsakymų į rūpimus vaikų klausimus bei skatinant  vaikus ir paauglius padėti sau ir vieni kitiems

Visos vaikų ir paauglių konsultavimui reikalingos žinios bei įgūdžiai yra įgyjami per parengiamuosius kursus. Parengiamieji kursai būsimiems vaikų linijos savanoriams ‚“Pastogėje“ yra rengiami periodiškai du kartus metuose. Juose savanoriai teoriškai ir praktiškai išmoksta aktyvaus klausimo, situacijos analizės ir sprendimų ieškojimo, jausmų tyrinėjimo bei įsigilina į vaikams ir paaugliams kylančius sunkumus. „Vaikų linijos“ savanoriu gali tapti bet kokios specialybės ar išsilavinimo žmogus, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus. Svarbiausia – motyvacija ir galimybė skirti dalį savo laiko (maždaug 6 val. per savaitę) „Vaikų linijai“.

Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

  • Jei tau sunku, pagalba telefonu

    Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
    Lietuvos vaikams ir paaugliams.
    Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

  • Parama

    Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau