Vaikų skyrius

Vaikų gerovės centro “Pastogė” Vaikų skyrius ( Krizių centras) suteikia vaikui, laikinąją pastogę, kur jis gauna reikiamą pagalbą, ugdymą, mokymą ir išlaikymą. Vaikai į skyrių priimami bet kuriuo paros metu, suderinus žodžiu su centro direktoriumi;

Vaikų skyriuje vienu metu gali gyventi ne daugiau kaip 20 vaikų nuo 2 iki 13 metų (išimtinais atvejais – jaunesnio ar vyresnio amžiaus vaikai, kai siekiama išsaugoti brolių ir seserų ryšius. Vidutiniškai vaikai čia globojami 4 mėnesius.

Šios globos metu siekiama, kad vaikai gautų:

visavertį ugdymą, atitinkantį vaiko amžių ir brandą;

turiningą ir prasmingą laisvalaikį;

sveikatos priežiūros paslaugas;

visavertį maitinimą pagal savo amžių ir sveikatos būklę;

susitikimus su tėvais, broliais ar seserimis, kitais giminaičiais, draugais ir kitais vaikui svarbiais asmenimis, jeigu tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;

paramą pereinant gyventi į globėjų ar įtėvių šeimas.

 

Vaikų skyriaus veikla apibrėžta Vaikų skyriaus programoje (žr. nuorodą „Vaikų skyriaus programa“).

Vaikų skyriuje įdiegta Vaikų elgesio keitimo programa, leidžianti koreguoti susiformavusią netinkamą vaiko elgseną (žr. nuorodą „Elgesio keitimo metodika_1“).

Vaiku skyriaus programa

Elgesio keitimo metodika _1

 

  • Jei tau sunku, pagalba telefonu

    Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
    Lietuvos vaikams ir paaugliams.
    Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

  • Parama

    Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau