Psichologinė pagalba

Vaikų gerovės centre „Pastogė“ psichologinę pagalbą teikia psichologas ir psichoterapeutas.

Psichologinė pagalba teikiama:

Vaikams, gyvenantiems VGC „Pastogė“ krizių centre;

Vaikams, kurie iš laikinosios globos yra grąžinti į šeimą, kol šeima yra socialinių darbuotojų priežiūroje;

Vaikų, patekusių į globą tėvams ir kitiems šeimos nariams;

Asmenims, besiruošiantiems tapti įtėviais ir globėjais;

Įtėviams ir globėjams;

Įvairių sričių specialistams, dirbantiems su vaikais, augančiais įtėvių ir globėjų šeimose.

DARBAS SU VAIKAIS

Vaikas, patekęs į globą, paprastai išgyvena didelį stresą, gali jaustis vienišas ir nesaugus, turėti įvairių baimių. Pradžioje atliekamas pirminis psichologinis vertinimas. Pirminės psichologinės pagalbos tikslas – kuriant saugią ir palaikančią aplinką padėti sumažinti vaiko nerimą ir palengvinti adaptaciją pasikeitusioje aplinkoje ir situacijoje.

Neretai į globą patekę vaikai būna patyrę emocinę, fizinę ar seksualinę prievartą, kai kurie išgyvena netektis ar turi kitų traumuojančių patirčių. Tokiais atvejais numatomas tolimesnės psichologinės pagalbos poreikis, sudaromas psichologinės pagalbos planas. Vaikui grįžus į šeimą, patekus į įtėvių ar globėjų šeimą, psichologinė pagalba gali būti tęsiama ir toliau.

Psichologines problemas kartais išsako patys vaikai. Kartais dėl psichologinės pagalbos vaikui kreipiasi tėvai, įtėviai ir globėjai, susidūrę su vaiko psichologiniais sunkumais. Taip pat vaikas gali būti siunčiamas psichologo konsultacijai Vaiko teisių apsaugos skyriaus prašymu.

VGC „Pastogė“ vaikams teikiamos ne tik individualios psichologo konsultacijos, bet ir įvairi grupinė veikla, pvz., socialinių įgūdžių, meno terapijos grupė ir kt.


DARBAS SU ŠEIMA

Sėkmės atvejais vaikas iš globos grąžinamas į šeimą. Tačiau čia gali laukti nauji iššūkiai. Vaiko atėjimas į įtėvių ar globėjų šeimą, gali įnešti labai stiprių pokyčių visos šeimos gyvenime. Todėl, esant poreikiui, psichologinė pagalba gali būti teikiama tiek atskiriems šeimos nariams, tiek ir visai šeimai. Pagal atskiras programas gali būti pasiūlyta ir grupinė veikla.

DARBAS SU ĮTĖVIAIS IR GLOBĖJAIS

Asmenys, norintys tapti įtėviais ar globėjais, praeina mokymus, kurių metu įgyja bazines žinias ir praktinius įgūdžius, susijusius su įvaikinimu ir globa. Kartais mokymų metu atsiveria psichologinės žaizdos, kaip neišgyventos netektys, vaisingumo problema ir pan. Tokiais atvejais asmeniui ar porai pasiūloma individuali/poros psichologinė ar psichoterapinė pagalba.

Vaikui atėjus į įtėvių ar globėjų šeimą, iškyla konkrečių klausimų, praktinių situacijų. Įtėviams ir globėjams neretai tenka padėti vaikui įveikti ne tik raidos uždavinius, bet ir traumines patirtis, atstatyti sutrikusį prieraišumą ir pan. Šis procesas gali trukti nuo kelių mėnesių iki kelių metų. Kartais įtėviams ir globėjams pakanka palaikančiosios psichologinės pagalbos. Tačiau esant poreikiui, teikiamos individualios psichologinės konsultacijos. Pagal atskiras programas gali būti pasiūlyta ir grupinė veikla.

ŠVIEČIAMOJI VEIKLA

Psichologas ir psichoterapeutas teikia rekomendacijas, skaito paskaitas, veda mokymus ir seminarus tėvams, įtėviams, globėjams, įvairių sričių specialistams, kurie dirba su vaikais, augančiais įtėvių ir globėjų šeimose. Pagrindinės temos: „Vaikų trauminės patirtys ir jų įveika“, „Prieraišumo ypatumai“, „Įvaikinimo ir globos psichologiniai aspektai“ ir pan. Besilaukiančioms mamos siūloma dalyvauti S.A.F.E. grupėje, kurios tikslas – kurti prieraišų santykį su kūdikiu ir vaiku.

Psichologinės pagalbos komandos programa

 

  • Jei tau sunku, pagalba telefonu

    Mes, nemokamu telefonu –  116111, teikiame anoniminę psichologinę pagalbą visos
    Lietuvos vaikams ir paaugliams.
    Taip pat žiūrėkite: www.vaikulinija.lt

  • Parama

    Parama Vaikų gerovės centras „Pastogė“, teikianti socialines paslaugas vaikams, kurie yra krizėje, jų tėvams, globėjams ir įtėviams prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Daugiau